Ensam vårdnad

Du kan ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten. Detta innebär att du själv har rätt att bestämma i juridiska frågor utan den andra förälderns medgivande. Trots ensam vårdnad har båda föräldrarna rätt till umgänge med barnet.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015


Om att begära ensam vårdnad

ensam vårdnad

Om ni är överens om ensam vårdnad

Om ni ska skilja er och är överens om att någon av er ska få ensam vårdad så kan ni ange vem det är i ansökan om äktenskapsskillnad. Här är ansökan.

Om ni är oense om vårdnaden

Om ni är oense om hur vårdnaden ska se ut och du vill begära ensam vårdnad så kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. I detta fall kan det också vara bra att anlita en advokat.

Tingsrätten beslutar sedan utifrån barnets bästa. Målet är alltid gemensam vårdnad om det är till barnets bästa.

Exempel på orsaker som inte skulle vara till barnets bästa är om den ena föräldern är sjuk, lider av missbruk eller på annat sätt är oförmögen att ta hand om sitt barn.

Det kan också gälla våld, samarbetssvårigheter, bristande trovärdighet, negativ attityd mot den andra föräldern eller bristande kontakt med barnet.

Vad innebär ensam vårdnad?

Föräldern har rätt att ensam bestämma i juridiska frågor. Dessa frågor kan handla om vart barnet ska bo, skola, läkare, behandling, kyrka, försäkring, pass med mera.

Umgängesrätt vid ensam vårdnad

Barnet har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Även vid ensam vårdnad. Om barnet önskar detta umgänge så har båda föräldrar som uppgift att se till att det genomförs.

Men den förälder som har ensam vårdnad har yttersta ansvaret för att barnets behov blir uppfyllda och att ni har ett positivt umgänge. Om du tycker att den förälder som har ensam vårdnad hindrar dig från umgänge helt utan grund så får du vända dig till en domstol.

Betala underhåll till 18 års ålder

Den förälder som barnet bor hos har rätt att få underhållsbidrag från den andra föräldern. Detta ska bidra till barnets försörjning. Underhållsbidraget betalas varje månad fram till att barnet fyller 18 år.

Hur stort bidraget ska vara beror på barnet behov och de båda föräldrarnas ekonomiska resurser. Läs mer om underhållsbidrag.