Olika typer av vårdnad

Vid en skilsmässa eller vid ett uppbrott kan det vara svårt att bestämma hur vårdnaden av era gemensamma barn ska se ut. Kom ihåg att barnet behöver båda föräldrarna. Samtidigt kan växelvist boende med gemensam vårdnad vara påfrestande för barn, om föräldrarna inte bor nära varandra.

Emilie Karlson och Linda Nestor, redaktörer på Healthcare Media
Senast uppdaterad 21 september 2015

Vårdnad

Automatisk vårdnad

Är föräldrarna gifta när barnet föds får båda automatiskt gemensam vårdnad. Skulle föräldrarna däremot inte vara gifta måste pappan till barnet skriva på papper för att fastställa faderskapet.

Vad är en vårdnadshavare?

Socialstyrelsen har beslutat att alla barn har rätt till att ha en bra relation med båda sina föräldrar.

Det gör att det är viktigt att barnets båda föräldrar är delaktiga i utveckling och uppfostran men också i att ge kärlek och närhet. Gemensam vårdnad innebär också att båda föräldrarna är vårdnadshavare.

Att vara vårdnadshavare för barnet innebär att du har ansvar över barnets behov och rättigheter.

Gemensam vårdnad

Om föräldrarna varit gifta och sedan väljer att separera så finns den gemensamma vårdnaden om barnet/barnen kvar automatiskt om inget annat anges.

Om bara en förälder vill ha vårdnaden

Skulle det vara på så sätt att föräldrarna kommer överens om att bara ena föräldern ska ha vårdnad av barnet/barnen ska det skrivas ett avtal om detta.

Avtalet ska sedan godkännas av socialstyrelsen vilket det allt som oftast gör. Undantagsvis skulle vara om det är uppenbart att det inte är barnets bästa.

Växelvis boende vid gemensam vårdnad

Om föräldrarna skiljer sig är det väldigt vanligt att man behåller den gemensamma vårdnaden om barnet/barnen och löser det med växelvis boende.

Vad är bäst för barnet?

Det är viktigt att se till barnens bästa och inte vad som är bekvämt eller mindre smärtsamt för föräldrarna. Har ni gemensam vårdnad om ert/era barn är det viktigt att sätta sig ner och komma fram till den bästa lösningen för barnen eller barnet.

Ni bör väga in faktorer som närhet till vänner, skola och fritidsintresse. För många fungerar ett växelvis boende varannan vecka bra, däremot krävs det att föräldrarna bor nära varandra, och underlättar för barnen som måste flytta mellan föräldrarna.

Däremot väljer inte alla ett ”varannan vecka” boende utan istället att barnet/barnen bor fast hos en förälder och träffar den andra föräldern under helger och lov. Hur ni väljer att göra är upp till var och en. Det är dock mycket viktigt att ni kommer överens om en lösning som fungerar. Och att barnen aldrig kommer i kläm.