Vårdnadstvist

För att komma överens om hur ni ska ha vårdnaden över era barn och enas i en vårdnadstvist kan samarbetssamtal genom kommunen vara en bra idé. Om ni inte kommer överens då måste ni gå upp i domstol.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015

Vårdnadstvist om ni är oense om vårdnaden

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är när två föräldrar inte kan komma fram till hur vårdnaden ska se ut över sina gemensamma barn.

Är ni oense om hur vårdnaden över ert/era barn ska se ut kan ni först och främst försöka medlas i ett samarbetssamtal.

Samarbetssamtal – första steget

I ett samarbetssamtal kan ni försöka lösa allt som har med barnet att göra; vårdnaden, boendet och hur umgänget med föräldrarna ska se ut.

Sedan skriver ni också ett avtal på detta.

Vill du ha ett samarbetssamtal ska du kontakta din kommun för det.

Domstol – det sista alternativet

Om ni inte kan komma fram till hur vårdnaden ska se ut får du som förälder anlita en advokat för att förbereda ditt fall i en domstol. Ofta så försöker både din och din partners ombud att mötas innan domstol för att komma fram till en lösning, men går inte det går fallet upp i tingsrätten.

Tingsrätten gör då en boendeutredning, en vårdnadsutredning och en umgängesutredning. I rättegången går man igenom dessa utredningar, man hör båda föräldrarna och även vittnen kan bli hörda. Därefter lägger tingsrätten en dom efter två till tre veckor.

Hela processen kan ta från sex månader upp till två år.

Ensam vårdnad

Om du som förälder får ensam vårdnad beror på många saker. Ingen rättegång är den andra lik och det ser olika ut fall från fall.

Tänk på att det är bara i extremfall som en av föräldrarna får ensam vårdnad. Detta kan hända om den ena partnern har missbrukat sin omsorg i en hög grad.